top of page

ons. 04. mar.

|

Sandefjord Seilforening

Årsmøte Sandefjord Seilforening

Da kunngjøres årets årsmøte for Sandefjord Seilforening. Saksdokumenter i link nedenfor.

Registreringen er lukket
Se andre eventer
Årsmøte Sandefjord Seilforening
Årsmøte Sandefjord Seilforening

Tid og sted

04. mar. 2020, 18:00 – 22:00

Sandefjord Seilforening, Granholmveien 76, 3230 Sandefjord, Norge

Om arrangementet

Agenda Årsmøte

Årsmøte Sandefjord Seilforening 5. Mars 2020 kl 19.00 på Granholmen.

Dagsorden i h t foreningens lov §15

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle foreningens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene

fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.

8. Vedta foreningens budsjett.

9. Behandle foreningens organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:

A. Leder og nestleder

B. Minst 3 styremedlemmer og 1 varamedlem

C. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

D. To revisorer.

E. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd foreningen har representasjonsrett

eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

F. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges

varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Etter årsmøtet vil det avholdes et medlemsmøte.

Agenda for medlemsmøte er:

  • Aktiviteter kommende sesong
  • H-båt, Tur og hav, jollegruppen, regattakomiteen.
  • Idemyldring "Sandefjord Sailing Week"

Dokumenter årsmøtet

Dele dette arrangementet

bottom of page