top of page
image0_edited.jpg

ÅRSMØTET I HAVN

5. mars 2020

Årsmøtet ble gjennomført med humør og stil i god tradisjon. Avtroppende styret kunne berette om en seilforening i god form og med god kontroll på økonomien.

Årsmøtet hadde ingen innmeldte saker, men det ble orientert om pålegg fra idrettsforbundet vedørerende seilforeningens Lov. Dette pålegget ble det noe diskusjoner rundt. Hva skal skje med seilforeningens eiendeler og verdier hvis foreningen avvikles? Det var stor enighet i seilforeningen at den verdien som er skapt av seilforeningens medlemmer i Sandefjord skal holdes i Sandefjord.

Valg

Valget ble som forventet udramatisk og valgkomiteens innstilling ble klappet gjennom underveis i fremføringen.

Mangeårig leder Espen Berg ønsket avløsning, men fortsetter som styremedlem og sørger for god kontinuitet.

Nyvalgt leder ble Viggo Holm. Han har vært en aktiv og engasjert seilepappa i jollegruppen i flere år og sa seg villig til å overta som leder.

- Jeg leder meg til å ta fatt på dette vervet. Seilforeningen er aktiv på mange områder og vi har mye talent som skal videreutvikles og blomstre videre, sier Viggo Holm i en kommentar.

Sandefjord Seilforenings Hederstegn

Etter årsmøtet ville seilforeningens merkekomite ved Harald Holtan hedre Espen Berg for sin mangeårige innsats for seilforeningen. Espen Berg ble tildelt Sandefjord Seilforenings Hederstegn.
Vi gratulerer!

bottom of page