top of page
_TRT5799.jpg

RETNINGSLINJER FOR DELTAKERSTØTTE - SØK NÅ!

30. november 2021

Sandefjord Seilforening er stolte av alle våre seilere som representerer seilforeningen i inn og utland. Å kunne gi støtte til seilere er et viktig bidrag og signal fra seilforeningen.

For å motta støtte må følgende kriterier for sesongen det søkes om være oppfylt.

  • Seileren må ha vært medlem i Sandefjord Seilforening i ett år og representere / seile for klubben gjennom hele sesongen.

  • Seileren må aktivt og positivt bidratt i seilforeningens miljø med tilstedeværelse på treninger og samlinger.

  • Seileren må aktivt ha deltatt i klubbmesterskap og minimum 40 % av arrangerte Pingvincup eller Tirsdagsregattaer. Må dokumenteres.

  • Seilere må ha deltatt på minst 2 Vestfoldcup for sin klasse, eller tilsvarende regionale regattaer for andre båtklasser enn joller i Vestfold Seilkrets sitt område.

Andre kriterier:

  • Regattaer som seileren må kvalifisere seg til, blir prioritert foran åpne mesterskap.

  • I båter hvor det er mannskap fra flere foreninger kan støtten bli begrenset.

Styret i Sandefjord Seilforening kan avvike fra ovenstående punkter og utvise skjønn for å støtte enkelt-seilere som deltar i større prosjekt.

Seilforeningen budsjetterer med deltakerstøtte, og vil etter søknad utbetale støtte (innenfor vedtatte budsjettrammer). Ytterligere støtte/deltagerstøtte, kan etter søknad og vurdering av styret gis i spesielle tilfeller. Støtte utbetales etter sesong slutt.

Seilforeningen etablerer et eget råd for vurdering av innkomne søknader som gir en innstilling til styret. Styret vedtar støtte basert på gitt innstilling.

Seilforeningen oppfordrer seilerne til aktivt jobbe mot personlige sponsorer, men at ved all deltagelse skal vise seilforeningens logo og sponsorer når annet ikke er påkrevd fra klasseklubb eller seilforbundet.

Søknadsfrist 8. desember

Søknad sendes til sekreter@sandefjordseilforening.no.

bottom of page